Εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου με σκηνές από το βίο της Αγίας Αικατερίνας. Ένα έργο της πρώιμης κρητικής ζωγραφικής

Part of : Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ; Vol.29, No.1983, pages 77-98

Issue:
Pages:
77-98
Parallel Title:
An Early Cretan Icon with Two Scenes from the Life of Saint Catherine in Byzantine Museum
Section Title:
Articles
Author:
Subject:
Electronic Resources: